Odnos.eu Kontakt Odnos.eu
Domov Storitve

Storitve

Poleg storitve računovodstva je za nas pomembno, da s stranko vzpostavimo dobra pravila sodelovanja, saj gre za dolgoročno partnerstvo. 
 
Kot partnerski servis:
 • redno obveščamo zakonskih spremembah
 • z medeletnimi bilancami pripravimo »izkaznico podjetja« in opozorimo na morebitna odstopanja v posameznih kategorijah (stroški, dobiček, ...) 
 • pomagamo z davčnimi, kadrovskimi in pravnimi nasveti
 • aktivno spremljamo dejavost stranke
 • ažurno uskaljujemo vse roke, aktivnosti in dodatna naročila s strani stranke
 
Pri partnerski stranki pa je pomembno:
 
 • Pravočasno dostavljena in urejena dokumentacija
 • Pravočasno obveščanje o dodatnih naročilih (revizija, davčni pregledi, dodatne medletne bilance)
 • Aktivna komunikacija o bistvenih spremebah v poslovanju (npr. povečanje dejavnosti, akvizicije,...)
 
Same storitve računovodskega servisa večinoma narekuje zakonodaja in v tem pogledu gre za klasične storitve:
 • kontiranje in knjiženje dokumentov za temeljne poslovne knjige,
 • spremljanje terjatev in obveznosti, 
 • analitično evidentiranje stroškov in prihodkov, 
 • fakturiranje, 
 • obračun zamudnih obresti, 
 • vodenje davčne knjige izdanih in prejetih faktur, 
 • obračun davka na dodano vrednost, 
 • izdelava glavne blagajne, 
 • obračun osnovnih sredstev (amortizacije in prevrednotenja), 
 • sestavljanje poročila o plačah zaposlenih Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (M4/M8), 
 • obračun nadomestila plač za refundacijo boleznin, nege, 
 • po potrebi urejanje kadrovskih zadev, 
 • priprava dokumentacije za pridobitev kreditov, 
 • kontaktiranje z davčnimi organi, 
 • možen prevzem dokumentacije v Ljubljani in bližnji okolici.
Večinoma pa podjetja naročajo še dodatne računovodske in knjigovodske storitve:
 • obračun plač, regresov za letni dopust, avtorskih honorarjev,
 • sestavljanje letnih računovodskih izkazov, kot so: izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz bilančnega dobička ali izgube, 
 • izdelava davčne bilance, 
 • druge svetovalne storitve, 

 

Podjejte Odnos je imetnik: 

 


 

 

ODNOS računovodske storitve d.o.o.
Obala 114, 6320 Portorož-Portorose
PE: Ljubljana
Parmova 14, 1000 Ljubljana

Tel: 059 079 880
Fax: 059 079 883

E-pošta: info@odnos.eu